Kytäjän Maamiesseura Ry

Maamiesseuralla on oma seurantalo Maapirtti. Maapirtti tarjoaa kyläläisille, kylän yhdistyksille ja muille kokoontumis- ja juhlapaikan. Käytännössä Maapirtin ylläpito on Mamiesseuran tämänhetken tärkein tehtävä.

Maamiesseura on aina harjoittanut aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Kytäjän Martat, Kytäjän Urheilijat ja erityisesti Kytäjän Kyläyhdistys ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Maamiesseura on jäsenenä Hyvinkään Maatalousseurassa.

Maamiesseurojen tarkoituksena oli jo 1800-luvulta alkaen edistää maataloustoimintaa, saada aikaan yhteistoimintaa ja edistää ammattisivistystä. Tavoitteet eivät ole aikojen saatossa oleellisesti muuttuneet. Niinpä v. 2009 määriteltiin tavoitteeksi koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä- ja asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa ja -taitojensa kehittäminen.

Elävä maaseutu on suomalaisille tärkeä asia. Puhtaat ja korkealaatuiset elintarvikkeet tuotetaan maaseudulla. Luonto tarjoaa virkistystä ja harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajan viettäjille. Maatilatalous ei yksinään pidä maaseutua elävänä, vaan tarvitaan monipuolista maaseutua vireyttävää ja rikastuttavaa toimintaa. Tässä kehityksessä Kytäjän maamiesseura on aktiivisesti mukana.

Yhteystiedot

Heikki Runsten
Hallituksen puheenjohtaja
0400 97 47 59

Anssi Liuhto
Sihteeri
040 5255 914

Sähköposti:
maapirtti@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet:

Lauri Korkkinen
Timo Kokkonen
Antero Ranta
Merja Taipale
Matti Skyttä
Heljä Kuokka