Kyläyhdistys

Kytäjän Kyläyhdistys kannustaa kylän asukkaita omaehtoiseen yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa Kytäjän kyläyhteisön asukkaita omaehtoiseen yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja aineellista yleistä hyvinvointia, säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta, kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita, pitää yhteyttä kuntaan ja muihin sidosryhmiin sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys osallistuu sekä Hyvinkään kyläasiainneuvottelukunnan että EMO ry:n toimintaan sekä tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajana toimii Satu Hongell ja sihteerinä Aino Löytty.

kytajankylayhdistys@gmail.com
Aino Löytty, puh. 040 508 4997

Vuosikokouksen pöytäkirjat

Hallituksen pöytäkirjat

Hyvinkään Kyläasiain neuvottelukunnan muistiot

Hyvinkään Kyläasiain neuvottelukuntaan kuuluu Ahdenkallio-Ylentola, Kaukas, Kytäjä, Noppo, Palopuro, Usminjärven alue ja Ridasjärvi.

Neuvottelukunnassa on jokaisesta kylästä kaksi edustajaa. Kytäjää edustavat Aimo Tuominen ja Mimmu Seitsonen.
​ Hyvinkään kaupungista on 3 edustajaa ja kaupungin hallituksesta 5 edustajaa.